'Kosmosofie het bloeiende hart van het Al'

Kosmosofie

Hansananda, grondlegger van de 'Kosmosofie: leer van het AL', schreef een zevendelige boekenreeks waarin hij een inkijk geeft in de wereld van liefde-wijsheid. Zijn boeken zijn geïnspireerd en vormen een inspiratiebron voor al wie zich wenst te verdiepen in het ontsluieren van het ego, en thuis wenst te komen in een steeds ruimer begrip van alle zijn. Hansananda brengt met de satsangs een non-dualistische kijk, waarbij hij vanuit waar begrip heel helder toelicht in welke vorm dualtiteiten, conditioneringen en normen onbewust in ons leven en hoe we hierin met elkaar maatschappelijk verweven zijn. Doorheen de satsangs nodigt hij je uit op het ontsluieringspad, waarbij toenemende vreugde, bevrijding en licht aan ruimte en kracht winnen. Wie zijn ego overwint komt                                                                                              thuis in vrede. Wie zijn denken doorziet, opent de deuren van het universele hart.

Kosmosofisch beschouwen toegelicht door Hansananda

Aan de hand van een reeks boeken beschrijft Hansananda de weg die de mens loopt naar het ZIJN. Door weerstand worden we aangemoedigd om onze weerstanden op te ruimen. 

Een ruimere visie kan nooit kwaad en groeiende acceptatie wordt gestimuleerd. Hij brengt de weg van innerlijke ontwikkeling en uitdiepen van liefde-wijsheid meesterlijk onder woorden. Elk woord zet aan om tot begrip te komen en de stilte te leren kennen. In de stilte huist de echte waarheid die we lange tijd in het denken geloven, hopen en menen te vinden. Denken en weten zijn verschillend. Innerlijk weten zet nooit aan tot oordelen terwijl het denken lange tijd denkt dat oordelen rechtvaardig zijn.

De nieuwe spirituele ontwikkelingen op aarde rechtvaardigen de uitgave van deze boekenreeks geschreven in samenwerking met de spirituele wereld.

De boekenreeks bestaat nu uit 6 delen. Bouwend op het gegeven dat de waarheid dynamisch is, en het pad van de mens een leerschool is wordt de boekenreeks steeds aangevuld met nieuwe delen. Hansananda reikt zo spirituele inzichten aan voor de in wijsheid geïnteresseerde mens, die zich mag verblijden in groeiend begrip.

Via de website www.kosmosofie.be kun je je verbinden met iedereen die zich met Kosmosofie workshops, vakantie´s en weekenden verzorgd.