Atman Buddhi Concentration

Licht bij je thuis, thuis bij het Licht

Deze paarse gekleurde lichtinstrumenten stralen voortdurend pure zuiverheid uit, en voorzien hun omgeving continue van de liefdevolle en op wijsheid gerichte energie van de Lichtwereld.

 

Het maakt een heel verschil als je een bol of piramide in huis hebt, en je je ermee verbindt via meditatie en healing. Je word helderder en gaat op een hogere trilling leven.

De naam ‘Atman’ is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als ‘HET LICHT, de Oorsprong, het Ware Zelf’’. ‘Buddhi is de Liefde– Wijsheids– kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. Vanuit deze lichtkracht zijn de Atman-Buddhi Concentration Lichtinstrumenten geënergetiseerd en geïniteerd waardoor ze een continu contact met de Lichtwereld onderhouden.

De kracht van het Licht verspreidt zich in de aardse dualiteit.

Oordeelloos en pretentieloos werkt de Atman Buddhi energie door in het menselijke zijn en helpt zo de gevorderde ziel zichzelf te verheffen boven het lager zelf.

Het bewustzijn groeit immer verder.

De universele kosmische energie beschermt de gevoelige mens en

neutraliseert overmatige negatieve stralingen en energieën.

ABC-producten

Het Adman Buddhi Concentration  verbind zich graag met edelstenen en mineralen; zij versterken de kristallen in

hun werking en na gebruik word het kristal weer gereinigd en opgeladen.

Meditatie

In de meditatie leert men om het denken en emoties te beschouwen,

waardoor er ruimte komt voor de kwaliteiten van het hart.

Het hoofd heeft zijn beperkingen, het hart niet.


Door contact te maken met de universele energie, die in de ABC kristallen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd.

Toepassingen:

  • Bewustwording en spirituele groei
  • Bij meditatie, mindfulness, yoga e.d.
  • Bij alle soorten healing
  • Verhoging van de trilling
  • (huis)zuivering en verbetering van de energetische leefomgeving
  • Energetische bescherming
  • Massage
  • In combinatie met edelstenen en mineralen
  • De producten zijn uitermate geschikt om intuïtief mee te werken.
  • Meer tips hierover vindt u in het werkboekje.

Het ware doel licht achter de horizon.

Het Al is onbegrensd in wijsheid, licht en vrede…

Atman Buddhi Concentration kan jouw gids zijn

Om je horizon te verkennen en te verleggen…

Spirituele Boeken

Boeken als voeding voor de spirituele ontwikkeling

 

De Kosmosofieboeken van Hansananda en Asmi Chela

zijn geschreven om de mens met interesse

in waar begrip verder te helpen op zijn weg naar het oordeelloze zijn.

Wie deze serie kan lezen

met een open hart, opent de deur naar

hogere wijsheden die leiden naar

het Christusbewustzijn én daar voorbij.


In de Stilte van de geest vindt men

voeding voor de ziel, rust voor

het lichaam en ruimte voor begrip…

De muziek van Josananda en Yosiji

nodigt uit tot meditatief zijn,

om aansluiting te vinden met het Zuivere Licht.

Beide geïnspireerde muzikanten geven ook concerten,

voor grote of kleine groepen, in NL, B etc… 

Info: www.josananda.com / www.yosijimusic.com

Kosmosofie

 

Deze site is er voor wie wenst kennis te maken met Kosmosofie,

de leer van het AL, of zich erin wenst te verdiepen. 

 

 ...'Kosmosofie is een stroming die buiten haar oevers treedt' 

Hansananda

 

Aan de oevers van een vredevolle stroom, is het fijn toeven. 

De troeven van Kosmosofie zijn duidelijk, ze brengt vreugde, licht en bevrijding

 

De foto is gelinkt, klik er op en je staat op de website, Kosmosofie